O tribotechnice

Olej:

konstrukční prvek strojů a zařízení

Tribotechnická diagnostika zjišťuje stavy:

degradace olejových náplní
stupeň a stav opotřebení zařízení

Jde tedy o:

tření – vzájemné působení povrchů v pohybu
opotřebení – důsledek tření
mazání – zmenšuje tření a následné opotřebení

Ekonomický význam:

spotřeba

Snížení spotřeby energie k pohonu strojů

Zvýšení životnosti strojů a zařízení

Zvýšení životnosti strojů a zařízení

Snížení prostojů vzniklých v důsledku poruch a následných oprav

Snížení prostojů vzniklých v důsledku poruch a následných oprav

snížení nákladů na údržbu a opravy strojů

Snížení nákladů na údržbu a opravy strojů

zvýšení výrobní přesnosti strojů

Zvýšení výrobní přesnosti strojů

snížení investičních nákladů

Snížení investičních nákladů

snížení nákladů potřebných k zajištění vhodných maziv

Snížení nákladů potřebných k zajištění vhodných maziv

Aplikace moderních mazacích prostředků

Aplikaci moderních mazacích prostředků

Máte zájem o naše služby?

V případě zájmu či dotazů ohledně našich služeb, nás neváhejte kontaktovat.